حدیث کساء و آیه تطهیر

واقعه ديگرى كه در اين روز اتفاق افتاده‌است حديث كساء و نزول آيه تطهير است.
حديث كساء را مرد و زن با آن آشنايى دارند و بارها خوانده‏اند و در آن خبر از نزول آيه تطهير «اِنّما يُريدُ اللَّه ليُذهبَ عنكم الرِّجس أهل البيت و يطهّركم تطهيراً» در شأن اهل بيت‏عليهم السلام وجود دارد.
آيه تطهير بيان‌كننده عصمت اهل بيت‏عليهم السلام و پاكى آن‌ها از هر گونه رجس و گناه است.