نزول در ذوالحلیفه برای ورود به مدینه

امروز كاروانِ همراهان پيامبر صلى الله عليه و آله تا ذوالحليفه پيش رفتند كه نزديك مدينه بوده و همان ميقات حج و مسجد شجره است.
شب را در آن‌جا استراحت كردند تا صبح بقيه راه تا مدينه را بپيمايند.*
مدينه كه يك ماه است از پیامبر صلی الله عليه و آله دور بوده، بى‏صبرانه انتظار آن را دارد كه بار ديگر سنگينى پاهاى مبارك حضرت را بر روى خود احساس كند و اين شرافت را براى خود زنده نگه دارد.
مسلمانان نيز پس از خستگى حج و فشارهاى سفر مشتاق خانه‏هايشان بودند تا رنج سفر از تنشان بيرون رود. اما آن‌ها حامل خبرى بودند كه اشتياقشان را براى رسيدن دوچندان مى‏كرد.
* صحيح بخارى: ج 2 ص 247. صحيح مسلم: ج 2 ص 799. سنن ترمذى: ج 5 ص 501.