مسیر بازگشت کاروان و پخش شدن خبر واقعه غدیر خم

امروز كاروان از سَقيا گذشته و تا عرج و از آن‌جا به سمت اَثايه رفتند و از مُتعشّى هم عبور كردند.
اكنون عده‏اى از مسلمانان - كه خانه‏هايشان در غير از مدينه بود - به اقوام خود رسيده و جريان غدير را بازگفته‌بودند.
كم‌كم مسئله جانشينى اميرالمؤمنين‏ عليه السلام در حال پخش شدن بود. اين خبر از مرز عربستان گذشت و توسط پيام‌رسانان سلاطين به ممالك ديگر نيز رسيد.
با انتشار اين خبر امت اسلامى و مسلمانان آينده‏اى روشن و استوار را در برابر خود مى‏ديدند.