نزول در ابواء و زیارت حضرت آمنه س مادر پیامبر اکرم ص
كاروان مسير خود را ادامه داد و بعد از هرشى به «ابواء» رسيدند. در ابواء مزار مادر پیامبر صلی الله عليه و آله حضرت آمنه ‏عليها السلام وجود داشت. پیامبر صلی الله عليه و آله در شش سالگى براى ديدار اقوام با مادرش به مدينه رفت‌ بود و در راه بازگشت حضرت آمنه‏ عليها السلام در ابواء از دنيا رفت و همان‌جا دفن شد.
امروز پیامبر صلی الله عليه و آله در ابواء بر سر قبر مادرش رفت و آن را تميز نمود و خود را به آن چسبانيد. سپس مدتى نشسته و گريه كرد. مسلمانان نيز قبر ايشان را زيارت كردند.
پس از آن كاروان همچنان به راه ادامه داد.