گفتگوی پیامبر ص با منافقان و پرده برداشتن از نیت سوء آن‌ها برای ترور

نماز صبح امروز در طرف ديگر كوه هرشى اقامه شد. آن چهارده نفر نيز آمدند و پشت سر حضرت به نماز ايستادند! حضرت بعد از نماز فرمود: «چه شده‌است كه عده‏اى در كعبه هم‏پيمان شده‏اند كه اگر خدا محمد را بميراند يا كشته‌شود امر خلافت را به اهل بيتش باز نگردانند؟!»
آن‌گاه حضرت آن چهارده نفر را طلب كرد و به آنان خبر داد كه نقشه قتل او را داشته‏اند، ولى آنان قسم دروغ ياد كردند كه چنين كارى نكرده‏اند. در اين‌جا بار ديگر آيه 74 سوره مباركه توبه نازل شد و از دروغ‌گويى آن‌ها خبر داد.
بعد از نماز پيامبر صلی الله عليه و آله ديد همان چهارده نفر مشغول نجوا و سخن پنهانى هستند. لذا دستور داد منادى ندا كند: «هيچ سه نفرى حق ندارند براى سخنان سرّى با هم اجتماع كنند».