روز آخر بیعت، بیعت زنان و توطئه‌های جدید منافقان

امروز نيز مراسم بيعت ادامه يافت تا اينكه تمامى مسلمانان توانستند بيعت كنند. براى بانوان نيز فرصتى مناسب تعيين شد كه در خيمه بيعت حضور يابند. براى اين كار تشت بزرگى از آب آوردند و در وسط آن پرده‏اى زدند به‌طورى كه آن را به دو قسمت تقسيم كرده و آن سوى پرده ديده‌نمى‏شد.
آن‌گاه اميرالمؤمنين‏ عليه السلام در يك سوى پرده نشست و دست مبارك را داخل آب گذاشت و زنان نيز در سوى ديگر پرده با قرار دادن دست خود در آب بيعت مى‏كردند و با گفتن «السلام عليك يا أميرالمؤمنين» و تبريك و تهنيت بيرون مى‏رفتند.
پيامبر صلى الله عليه و آله دستور بيعت را در مورد همسران خود مؤكد داشت، به خصوص آن‌كه همه همسران حضرت حاضر بودند.
بانوى بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا عليها السلام نيز در اين بيعت حاضر شدند.
منافقين كه تا به حال تمامى نقشه‏هايشان نافرجام مانده‌بود از اعمال زشتشان دست برنداشتند و به دنبال توطئه‏هاى جديد بودند. آن‌ها اين‌بار از راه شبهه‌اندازى وارد شدند و سعى كردند در مفاهيم خطابه پیامبر صلی الله عليه و آله تشكيك كنند. مثلاً در منظور حضرت از جمله: «من كنت مولاه فعلى مولاه» تشكيك كردند، يا اين‌كه گفتند با على ديگران هم در خلافت شريك باشند. ولى تمامى اين نقشه‏ها با تيزبينى پیامبر صلی الله عليه و آله و امداد الهى ناكارآمد ماند.
پیامبر صلی الله عليه و آله كه شبهات آنان را ديده‌بود عكس العملى قاطع را لازم دانست. لذا دستور داد تا تمامى مسلمانان جمع شوند. سپس دوات و كاغذ طلب كرد و امر نمود آن‌‌چه مى‏گويد و مردم اقرار مى‏كنند به صورت مكتوب درآيد و آن را ثبت كنند تا سندى ماندگار از غدير باشد و جاى هيچ‌گونه شبهه‏اى نماند.
در آن نوشته بر مولى و صاحب‌اختيار بودن اميرالمؤمنين‏ عليه السلام تأكيد شد و اقرار تمامى مسلمانان حاضر نيز ثبت شد.