حسان بن ثابت امروز در شعری در مورد غدیر سندی تاریخی از امروز ثبت کرد

در اين روز واقعه‏اى رُخ داد كه بر زيبايى غدير افزود. «حسان بن ثابت» شاعر عرب‌زبان كه بالبداهه شعر مى‏سرود در غدير حضور داشت. اين مراسم عظيم و شگفت به او شور خاصى داده بود، تا آن‌جا كه ده بيت شعر در مورد غدير سرود. او شعرش را نزد پیامبر صلی الله عليه و آله آورد تا براى خواندن آن اجازه بگيرد.
پیامبر صلی الله عليه و آله به او اجازه داد و شعرش را در اجتماع عظيم مردم خواند و نشاطى دو چندان به جمعيت بخشيد، و به‌عنوان يك سند تاريخى از غدير ثبت شد و به يادگار ماند.