نزول در قدید و دعای پیامبر ص برای تثبیت حب امیرالمومنین ع در قلوب مومنین

امروز كاروان عظيم حجاج به وادى قُديد رسيد كه تا غدير حدود يك روز فاصله داشت. آبادى قديد در ابتدای وادى قرار داشت و غدير خم در انتهاى همين وادى بود. با ورود به «قديد» كاروان توقف كرد و مردم براى استراحت پياده‌شدند.
با فرارسيدن هنگام نماز، همگى نماز جماعت را به امامت رسول اللَّه ‏صلى الله عليه و آله خواندند. حضرت بعد از نماز صداى خود را بلند كرد و طورى كه همه بشنوند فرمود: «خدايا به على محبت در سينه مؤمنين و هيبت و عظمت در سينه منافقين عنايت فرما».
آن‌گاه على‏عليه السلام را فراخواند و در حضور مردم فرمود: «يا على، دست‏هاى خويش را به سوى آسمان بلند كرده و دعا كن تا من آمين بگويم. يا على بگو: خدايا، براى من نزد خود عهد و پيمانى قرار ده، و براى من در پيشگاه خود دوستى و مودت قرار ده، و براى من در قلب مؤمنين محبتى قرار ده».
اميرالمؤمنين‏ عليه السلام دعاى حضرت را تكرار كرد و ايشان آمين گفت.
سپس پیامبر صلی الله عليه و آله فرمود: «يا على، هر دعايى براى خود دوست دارى بنما تا آمين بگويم».
اميرالمؤمنين‏ عليه السلام هم سه بار اين دعا را تكرار كرد: «خدايا مودّت و محبت مرا تا روز قيامت در قلوب مردان و زنان مؤمن پايدار و ثابت فرما». و پیامبر صلی الله عليه و آله آمين گفت.

بعد از اين دعا آيات 96 و 97 سوره مباركه مريم بر پیامبر صلی الله عليه و آله نازل شد.
اين دعاها در مقابل مسلمانان موقعيتى عظيم و شگفت آور براى اميرالمؤمنين‏ عليه السلام پديد آورد، لذا منافقين آرام ننشستند و سخنانى گفتند كه قلب پیامبر صلی الله عليه و آله را آزرد، ولى خداوند با نزول آيات 24- 12 سوره مباركه هود پيامبرش را دلگرم ساخت.*
* بحار الانوار: ج 9 ص 104، ج 35 ص 358 - 353. عوالم العلوم: ج 3 / 15 ص 51 - 31.