تولد امام هادی ع امام زیارت جامعه کبیره

سرى بزنيم به دويست و دو سال بعد از آن هنگام، كه در چنين روزى امام دهم شيعيان؛ على بن محمد هادى‏ عليه السلام يكى از وارثان غدير و امامانى كه در غدير به آن‌ها سفارش شد، ديده به جهان گشود. اسم مبارك ايشان على، و نام پدرش جواد الائمه‏ عليه السلام، و نام مادرش سمانه مغربيه است. كنيه شريفشان ابوالحسن ثالث بوده و از القابشان؛ هادى، نقى، امين، طيب و ابن‌الرضاست.
زيارت جامعه كبيره يادگارى از اين امام غدير است.*
* مناقب ابن شهر آشوب: ج 4 ص 432. منتهى الآمال: ج 2 ص 363.