تسلیم نشانه‌های پیامبران به امیرالمومنین به دستور خداوند متعال    

 

همچنين در اين روز بار ديگر جبرئيل نازل شد و از طرف خداوند براى پیامبر صلی الله عليه و آله دستور آورد كه علم و ميراث علوم انبياى قبل و اسلحه و تابوت (صندوق) و آن‌چه از نشانه‏هاى پيامبران نزد توست را به وصى و خليفه بعد از خود تسليم نما.   

پيامبر صلى الله عليه و آله اميرالمؤمنين‏ عليه السلام را فراخواند و در جلسه‏اى خصوصى ودايع الهى مانند اسم اعظم و علم و حكمت و كتب انبياء و ساير يادگارهاى آنان را به ايشان سپرد و گفته‏هاى جبرئيل را به آن حضرت ابلاغ فرمود.

اين ودايع بعد از اميرالمؤمنين‏ عليه السلام به امامان ديگر سپرده شد تا امروز كه نزد امام زمان بقية اللَّه الاعظم‏ عليه السلام است.*

*  بحار الانوار: ج 28 ص 96. عوالم العلوم: ج 3 / 15 ص 176.