معجزه پیامبر ص پیش از هجرت در پاسخ کفار قریش

به سيزده ذى‌الحجه چند سال قبل از هجرت مى‏رويم كه قريش نزد پیامبر صلی الله عليه و آله جمع بودند و از ايشان معجزه‏اى طلب كردند. در آن شب ماه كامل بود و همگى قرص آن را به وضوح ناظر بودند. پیامبر صلی الله عليه و آله در مَنظر آنان با دست الهى‏اش اشاره به ماه كرد. ناگهان همه ديدند ماه از وسط به دو نيمه تقسيم شد، يكى در طرفى و قسمتى در طرف ديگر قرار گرفت. قريش گفتند: دوباره مانند اول شود. اين‌بار نيز با اشاره پیامبر صلی الله عليه و آله هر دو طرف به يكديگر متصل شدند.*
در اين حال پيك وحى آيات اول سوره قمر را آورد:
«اقتَرَبَت الساعَة وَانشَقَّ القَمَر»
«آن ساعت (قيامت) نزديك آمد و ماه شكافته‌شد».
ابوجهل كه در آن‌جا حاضر بود از روى حسادت و كينه گفت: اين سحر است! اگر واقعيت داشته افرادى را نزد شهرهاى ديگر بفرستيد تا ببينيم آن‌ها نيز دو نيم شدن ماه را ديده‏اند. هنگامى كه از شهرهاى اطراف پرسيدند همگى شهادت دادند كه ماه از ميان به دو نيمه تقسيم شد. و اين گونه معجزه‏اى بزرگ براى پیامبر صلی الله عليه و آله ثبت شد و همه ناظرش بودند.
* بحار الانوار: ج 17 ص 360 - 348. تفسير قمى: ج 2 ص 319 - 318. احتجاج: ص 36.