امروز پیامبر صلی الله عليه و آله بايد پس از بيتوته شبانه در منا، جمرات سه‌گانه را رمى نماید. اين رمى جمرات يادگار تنفر از شيطان است كه با پرتاب سنگ‏هايى اظهار مى‏شود.
پیامبر صلی الله عليه و آله پس از رمى جمرات نماز ظهر و عصر را در مسجد خيف خواند و سپس خطبه مهمى ايراد كرد و فرمود*:
«خدا آباد كند زندگى كسى را كه به گفتار من گوش فرادهد و آن را در قلب خود جاى دهد و حفظ نمايد و به كسانى كه نشنيده‏اند برساند. اى مردم، حاضران به غايبان برسانند، چه بسيار كسانى كه علم را منتقل مى‏كنند ولى خود معناى آن را نمى‏دانند، و چه بسيار كسانى كه علم را به افراد عالم‏تر از خودشان منتقل مى‏كنند. اى مردم، من دو چيز گرانبها (ثقلين) در بين شما مى‏گذارم. پرسيدند: چيست؟ فرمود: كتاب خدا و عترتم اهل بيتم. خداى لطيف خبير به من خبر داده‌است كه اين دو از يكديگر جدا نمى‏شوند تا سرِ حوض كوثر بر من وارد شوند، مانند اين دو انگشتم - و حضرت دو انگشت سبابه را كنار هم قرار داد - و نمى‏گويم مانند اين دو - و حضرت انگشت سبابه و وسط را كنار يكديگر قرار داد - و فرمود: يعنى يكى بر ديگرى مقدّم نيست و بر آن فضيلت ندارد.
آگاه باشيد كه هركس به آن دو متمسك شود نجات يافته و هركس با آن مخالفت كند هلاك شده‌است. آگاه باشيد! به زودى مردانى از شما بر سرِ حوض كوثر نزد من وارد مى‏شوند ولى آنان را از من دور مى‏كنند. من مى‏گويم: پروردگارا اصحابم، به من گفته مى‏شود: يا محمد، اينان بعد از تو بدعت گذاشتند و سنت تو را تغيير دادند و من هم مى‏گويم: دور باشند! دور».
پیامبر صلی الله عليه و آله در چنين جاى مهمى ثقلين را معرفى كرد و آنان را در كنار يكديگر قرار داد و همه را امر به تمسك به آن‌ها نمود. مسلمانان در اين روز كلام حضرت را شنيدند و با حق عظيم اهل بيت‏ عليهم السلام آشنا شدند.
همچنين حضرت در كلام ديگرى فرمود:
«اى مردم، دروغ بستن به من زياد شده‌است و بعد از من هم زياد خواهدشد. هركس عمداً بر من دروغ ببندد جايگاه خود را در آتش آماده كند. هرگاه حديثى از من به شما رسيد آن را بر كتاب خدا و سنت من عرضه كنيد. آن‌چه با كتاب خدا و سنت من موافق بود بپذيريد، و آن‌چه با كتاب خدا و سنت من مخالف بود آن را قبول نكنيد».**
* كافى: ج2 ص403. امالى مفيد: ص186. بحارالانوار: ج2 ص148. سنن‏ابن‏ماجه: ج1 ص84 . سنن ترمذى: ج 5 ص 662 . مسند الشاميين: ج 1 ص 291.
** احتجاج طبرسى: ص 246.