ابن‌شهرآشوب در جلد دوم مناقب آل ابی‌طالب نقل می‌کند که پیامبر به امیرالمومنین فرمودند:

لولا أني أخاف ان يقال فيك ما قالت النصارى في المسيح لقلت اليوم فيك مقالة لا تمر بملا من المسلمين إلا اخذوا تراب نعليك وفضل وضوئك يستشفون به...

اگر نمی‌ترسیدم که [مسلمانان] درباره تو همان چیزی را بگویند که مسیحیان درباره عیسی می‌گویند (که می‌گویند او خداست یا پسر خداست) درباره منزلت تو کلامی می‌گفتم که [پس از آن] هیچ گروهی از مسلمانان بر تو نگذرند مگر آنکه از خاک زیر پای تو و اضافه آب وضویت بردارند و از آن طلب شفا کنند...